Jaarvergadering 2016

Aan: alle leden en belangstellenden

Hierbij nodigen we je uit om de jaarvergadering van Judokwai bij te wonen.

Datum: vrijdag 20 mei 2016

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Buurthuis “Westerdok”, Sportlaan 1 in Vriezenveen

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 5 juni 2015 in verkorte versie op de vergadering
3. Jaarverslag van de secretaresse in verkorte versie op de vergadering
4. Financieel verslag door de penningmeester
5. Verslag kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie.
6. Mededelingen
7. Verkiezing bestuursleden.**
8. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte
** Bestuursleden: Aftredend en niet herkiesbaar Ramona Schipper
Aftredend en niet herkiesbaar Marcel Mulder
Aftredend en niet herkiesbaar Astrid Oost
Tegenkandidaten kunnen tot voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk worden
aangemeld, conform onze statuten (deze kunnen bij het secretariaat opgevraagd worden).

Na de vergadering worden de prijzen van de Clubkampioenschappen uitgereikt.
Daarna is er de jaarlijkse clubbingo met leuke prijsjes.

Wij hopen dat jullie weer allemaal aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Judokwai Vriezenveen

Geplaatst in Uncategorized