Home » Gele band technieken

Gele band technieken

Alle beeldmateriaal (en bijbehorende teksten) is met toestemming van Judo Bond Nederland geplaatst, het intellectueel eigendom en alle andere rechten berusten bij en blijven eigendom van Judo Bond Nederland (www.jbn.nl). Het is niet toegestaan informatie op deze pagina te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de JBN

Deze filmpjes met technieken en bijbehorende naamgeving zijn gebaseerd op de JBN richtlijnen voor de kyugraden. De filmpjes hebben niet de pretentie om een weergave te zijn van de perfecte technische uitvoering. De wijze waarop de technieken in beeld worden gebracht geven een zo realistisch mogelijk beeld van het gemiddelde niveau betreffende leerlingen in relatie tot hun leeftijd- en ontwikkelingsniveau.