Home » Jeugdfonds sport en cultuur

Jeugdfonds sport en cultuur

Meedoen aan sportieve of culturele activiteiten is belangrijk voor een kind. Ze raken op een gezonde manier hun energie kwijt, maken nieuwe vrienden en leren doorzetten.

Daarom vindt het Jeugdfonds Sport en Cultuur dat ieder kind moet kunnen sporten, ook als ouders daarvoor geen geld hebben. Dit fonds kan het lidmaatschap van een sportclub en/of vereniging voor uw kind betalen. U kunt niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat moet een hulpverlener, combinatiefunctionaris of maatschappelijk werker voor uw kind doen.

Hoe hoog is de bijdrage?

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is maximaal € 225,00 per kind per jaar. Soms mag een deel van het geld besteed worden aan sportkleding of andere sportspullen. De bijdrage voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur is maximaal € 425,00 per kind per jaar.

Voorwaarden

  • uw inkomen is maximaal 120% van het sociaal minimum
  • de leeftijd van uw kind of kinderen is 6 tot 18 jaar

Uitbetaling bijdrage

Het geld gaat rechtstreeks naar de sportclub. Als ouder krijgt u dus geen geld op uw rekening. Als u sportkleding of andere sportspullen mag kopen krijgt u daarvoor een waardebon. 

Aanvragen

Een aanvraag gaat via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ouders/verzorgers/kinderen kunnen dus niet zelf aanvragen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen, de jeugdhulpconsulent van de gemeente of maatschappelijk werk.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorginformatiepunt.

Bekijk de website Jeugdfonds Sport en Cultuur