Home » Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

In eerste instantie kunnen leden zich natuurlijk altijd wenden aan de leraar of iemand van het bestuur. Wanneer dit niet prettig voelt, kunnen zij rekenen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Judokwai vindt het erg belangrijk dat leden terecht kunnen bij een onafhankelijk persoon wanneer zij te maken hebben met ongewenste situaties. Daarvoor kunnen leden zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de Judo Bond Nederland.

Binnen Judo Bond Nederland (JBN) is het vertrouwelijk gesprek belegd bij een vertrouwens(contact)persoon. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon, die opereert namens de bestuurder of directie van de bond, direct een melding gedaan worden.

Lenie Heijboer – Hoogendoorn is voor haar rol als vertrouwenscontactpersoon via onderstaande gegevens te benaderen: lenie.heijboer26@ziggo.nl
Tel: 06-12577760 (ook bereikbaar via whatsapp, voicemailberichten worden afgeluisterd)